Nawigacja

Świat

Canberra (Australia)

Spotkanie 18-22 marca 2019 roku

W dniach 18-22 marca 2019 roku w Canberze (Australia), Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW wraz z chorwacką służbą specjalną SOA zorganizowało konsultacje z australijskimi podmiotami: służbą specjalną ASIO, Narodowym Centrum Oceny Ryzyka (NTAC), Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Strażą Graniczną, Policją Federalną, oraz AUSTRAC (odpowiednik polskiego GIIF).

W trakcie spotkania omówiono rolę w/w służb i instytucji w kontekście prewencji i zwalczania terroryzmu, dokonano charakterystyki działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania procesowi radykalizacji postaw, wskazując na wyzwania i problemy związane z napływem dużej liczny imigrantów. Podsumowaniem spotkania było przyjęcie rekomendacji w zakresie funkcjonowania systemu prewencji terrorystycznej na terytorium Polski, Chorwacji i Australii.

Opcje strony

do góry