Nawigacja

Aktualności

Cel

Poprawa współpracy w zwalczaniu terroryzmu w UE

Deputowani Europejscy wskazali działania na rzecz bezpieczeństwa UE, które przekazali do PE.

Raport stanowi przegląd kluczowych działań na rzecz  zapobiegania i przeciwdziałania terroryzmowi w Europie. Zwraca uwagę na niedostateczne tempo wymiany informacji na temat zagrożeń pomiędzy agencjami unijnymi oraz strukturami bezpieczeństwa państw członkowskich. Postuluje ograniczenie   możliwości uzyskania w Unii ochrony międzynarodowej przez skazanych przestępców terrorystycznych. Jednocześnie wzywa do intensyfikacji współpracy w zakresie zwalczania terroryzmu z państwami sąsiednimi, w tym krajami tranzytowymi dla terrorystów.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem.

Opcje strony

do góry