Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW

http://www.tpcoe.gov.pl/cpt/aktualnosci/1670,Eurojust-Panstwo-Islamskie-nie-nalezy-traktowac-jedynie-jako-organizacje-terrory.html
2020-09-27, 01:26

Eurojust - Państwo Islamskie nie należy traktować jedynie jako organizację terrorystyczną

Kwestia ścigania członków Państwa Islamskiego powracających do krajów pochodzenia skłoniła większość państw członkowskich UE do skoncentrowania się na karaniu przestępstw związanych z terroryzmem.

Według raportu opracowanego przez Eurojust, Państwo Islamskie spełnia kryteria zorganizowanej niepaństwowej grupy zbrojnej. Umożliwia to ściganie jego zwolenników za popełnione zbrodnie wojennie na podstawie istniejących przepisów Międzynarodowego Trybunału Karnego.

W związku z tym możliwe jest ściganie byłych FTF (ang. foreign terrorist fighter) nie tylko za przestępstwa związane z terroryzmem, ale również za zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie ludobójstwa. Tego typu podejście skutkuje wyższymi wyrokami a przez to zapewnia w szerszym zakresie odpowiedzialność za czyny popełnione podczas pobytu na terenach kalifatu.  

Więcej informacji znajduje się w Raporcie Eurojust.

 

Opcje strony