Nawigacja

Aktualności

Francja ogłasza najwyższy poziom zagrożenia terrorystycznego w kraju

Po kolejnym w 2020 r. zamachu  terrorystycznym we Francji, w którym Tunezyjczyk zabił trzy osoby w Nicei, francuskie władze wprowadziły najwyższy stopień alarmowy (29.10.2020 r.). Prewencyjnie zwiększony do maksymalnego poziom gotowości interwencyjnej organów systemu antyterrorystycznego ma także sprzyjać sprawnej reakcji na rosnące zagrożenia oraz udaremnić kolejne akty przemocy.

Zastosowanie poziomu alarmowego, dostosowanego do pogarszającej się sytuacji państwa, jest we Francji istotnym mechanizmem zapobiegawczym przed eskalacją zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego.

Efektem jest wzmocniona czujność struktur bezpieczeństwa oraz dopuszczalność zastosowania wszelkich niezbędnych środków w celu ochrony przed nowymi atakami terrorystycznymi. W działania zaangażowane są policja, służby specjalne i wojsko, a także wszelkie podmioty publiczne, przedsiębiorstwa oraz nawet obywatele. Intensywniej monitorowane są podejrzane środowiska ekstremistyczne, a miejsca szczególnie narażone na niebezpieczeństwo podlegają regularnemu patrolowaniu (szkoły i kościoły). W celu zapewnienia sprawnej reakcji na zagrożenia może być ograniczone w niezbędnym zakresie normalne funkcjonowanie kraju, w tym działalność społeczna i gospodarcza. 

 

Więcej informacji na: https://www.youtube.com/watch?v=Joovj6AxF-I

Opcje strony

do góry