Nawigacja

Aktualności

Przeciwdziałanie zagrożeniom CBRN przez ONZ

Biuro ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) finalizuje blok seminariów internetowych na temat zwalczania terroryzmu chemicznego, biologicznego, radiologicznego oraz nuklearnego. Organizowany cykl 13 szkoleń miał na celu wzmocnienie zdolności państw członkowskich ONZ w wykrywaniu i reagowaniu na zagrożenia związane z niekontrolowanym nabyciem materiałów lub broni CBRN przez podmioty niepaństwowe, w tym organizacje terrorystyczne.

Szkolenia sprzyjały także podnoszeniu świadomości na temat międzynarodowych uregulowań w sprawie zwalczania i przeciwdziałania terroryzmowi CBRN oraz usprawnieniu prowadzonych w tym zakresie dochodzeń, ścigania karnego i postępowań sądowych.

Ostatnie webinarium z tej serii odbyło się 30 marca 2021 r. i dotyczyło m.in. mechanizmów współpracy sądowej w ramach Międzynarodowej Konwencji o Zwalczaniu Aktów Terroryzmu Nuklearnego (ICSANT) oraz innych aktów prawa publicznego międzynarodowego.

Webinaria podkreśliły znaczenie bezpiecznego, pewnego i zrównoważonego wykorzystania energii jądrowej oraz prewencyjnej minimalizacji ryzyka związanego z nieautoryzowanym dostępem podmiotów niepaństwowych do czynników CBRN i broni masowego rażenia, których proliferacja stanowi zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Więcej informacji na: https://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/latest-news/2021_unodc-concludes-webinar-series-on-countering-chemical--biological--radiological-and-nuclear-terrorism.html

Opcje strony

do góry