Nawigacja

Aktualności

Przeciwdziałanie złośliwemu wykorzystaniu nauki i technologii w celach terrorystycznych

ONZ w ramach działań antyterrorystycznych analizuje ryzyka związane z nadużywaniem nauki oraz technologii do planowania i realizacji ataków terrorystycznych.

Podczas Drugiego Tygodnia Zwalczania Terroryzmu w ostatniej dekadzie czerwca 2021 r. doszło do spotkania przedstawicieli struktur antyterrorystycznych ONZ (m.in. UNCCT, UNOCT) oraz przedstawicieli nauki i sektora prywatnego. W czasie wydarzenia poruszano kwestie związane z globalnym wpływem postępu technologicznego na międzynarodowe środowisko bezpieczeństwa, w tym w obszarach rozszerzonej rzeczywistości (AR), wirtualnej rzeczywistości (VR), analityki masowych danych, nanotechnologii oraz produkcji addytywnej.  Efektem przeprowadzonych w tym czasie rozmów i wymienionych informacji jest wydany raport, którego przedmiotem jest analiza możliwości złośliwego wykorzystania nauki i technologii w zakresie  eksploatacji broni masowego rażenia w celach terrorystycznych.

Wnioski płynące z opracowania mają sprzyjać podwyższaniu odporności państw członkowskich ONZ przed zagrożeniami związanymi z terroryzmem BMR, w szczególności w ukierunkowanym wykorzystaniu postępu naukowo-technologicznego w globalnych wysiłkach antyterrorystycznych.

 

Więcej informacji na: http://www.unicri.it/News/New-Report-Science-Innovation-Countering-WMD-Terrorism

Opcje strony

do góry