Nawigacja

Aktualności

Rada Europy przyjęła nowe rekomendacje w sprawie osób oskarżonych lub skazanych za przestępstwa terrorystyczne

W ostatnim czasie przyjęto rekomendacje w sprawie oceny ryzyka w odniesieniu do osób oskarżonych lub skazanych za przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Głównym celem rekomendacji przygotowanych przez Komitet Rady Europy ds. Zwalczania Terroryzmu (ang. The Council of Europe Committee on Counter-Terrorism, CDCT) jest wspieranie praktyków i decydentów w państwach członkowskich w zakresie integrowania procesów oceny ryzyka do ich systemów krajowych, a także projektowania i wdrażania odpowiednich narzędzi oceny ryzyka.

Rekomendacje odnoszą się do wyzwań związanych z potencjałem wynikającym z różnic przynależności oraz sytuacji społecznej osób zaangażowanych w działalność terrorystyczną. W związku z tym w rekomendacjach podkreślono potrzebę odpowiednich i skutecznych narzędzi do identyfikowania potencjalnego zagrożenia dla społeczeństwa ze strony takich osób, przy jednoczesnym zabezpieczeniu praw podstawowych potencjalnych sprawców .

Rekomendacje mają objąć wszystkie etapy, w których można stosować ocenę ryzyka, od sądowego po ewentualne wykonanie wyroku i zwolnienie z więzienia. W odniesieniu do każdego z nich zawarte są wskazówki, jak prawidłowo przeprowadzać ocenę ryzyka i jak prawidłowo wykorzystywać wyniki tego procesu, zwłaszcza w celu wsparcia decyzji sądowych lub odpowiednich środków bezpieczeństwa. Ujęto także praktyczne wskazówki dotyczące kluczowych aspektów metodologicznych oceny ryzyka.

Źródło:https://www.coe.int/en/web/counterterrorism/home//asset_publisher/Fw66dtxRUjVK/content/individuals-indicted-or-convicted-for-terrorist-offences-newrecommendationadopted?_101_INSTANCE_Fw66dtxRUjVK_viewMode=view/

Opcje strony

do góry