Nawigacja

Aktualności

100 000 użytkowników portalu e-learningowego

Już ponad 100 000 osób ze 149 instytucji korzysta z portalu e-learningowego Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW – instrumentu edukacji online, podwyższającego świadomość antyterrorystyczną i odporność państwa i obywateli na związane z tym zagrożenia.

W styczniu 2023 r. liczba użytkowników prowadzonego przez CPT ABW portalu e-learningowego przekroczyła 100 000. Są to m.in. przedstawiciele służb i instytucji państwowych, organów wymiaru sprawiedliwości, operatorów Infrastruktury Krytycznej, Spółek Skarbu Państwa, instytucji edukacyjnych oraz podmiotów prywatnych.

W kontekście bieżących wydarzeń na Ukrainie oraz wyzwań związanych z bezpieczeństwem RP, szczególnie istotne jest stałe podnoszenie poziomu świadomości oraz kompetencji wszystkich obywateli, a w szczególności pracowników kluczowych instytucji z sektora obronności i bezpieczeństwa kraju. Od 2021 r. CPT ABW prowadzi szkolenia z zakresu prewencji terrorystycznej w formie stacjonarnej oraz online – za pośrednictwem portalu e-learningowego, dostępnego pod adresem: https://learning.tpcoe.gov.pl/

Więcej informacji dotyczących portalu e-learningowego oraz informacji o tym jak uzyskać dostęp do kursu znajduje się pod adresem: https://tpcoe.gov.pl/cpt/wydarzenia/1807,CPT-ABW-otwiera-portal-e-learningowy.html

Opcje strony

do góry