Nawigacja

Jesteś tutaj:

O nas

Centrum Prewencji Terrorystycznej to jednostka Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zajmująca się w szeroko pojętą profilaktyką antyterrorystyczną.

„Kształtowanie kultury bezpieczeństwa poprzez budowanie świadomości antyterrorystycznej w społeczeństwie” – misja CPT ABW

Terroryzm pozostaje obecnie jednym z najważniejszych globalnych wyzwań, z jakimi musi się zmierzyć także Polska. Konieczność weryfikacji tradycyjnego podejścia do zagrożeń o charakterze terrorystycznym stała się impulsem do utworzenia CPT ABW, które jest inicjatywą wychodzącą im naprzeciw aktualnym potrzebom.

Praktyka służb i organów bezpieczeństwa potwierdza, że najbardziej skuteczną metodą przeciwdziałania zagrożeniom ekstremistyczno-terrorystycznym jest wczesne reagowanie na pierwsze symptomy radykalizacji w społeczeństwie. Powyższe może zapewnić jedynie odpowiednio zaprojektowany i sprawnie funkcjonujący system środków prewencyjnego oddziaływania na jednostki oraz grupy ludności, które mogą być podatne na ekstremistyczne ideologie.

Centrum specjalizuje się w szeroko pojętej profilaktyce terrorystycznej, której kluczowym elementem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat możliwości zapobiegania niekorzystnym – z punktu widzenia bezpieczeństwa – zdarzeniom. W tym zakresie CPT ABW organizuje sprofilowane szkolenia dla funkcjonariuszy i pracowników służb specjalnych, a także organów administracji publicznej oraz innych podmiotów.

W swojej działalności Centrum zmierza do stania się ośrodkiem skupiającym wiedzę i doświadczenie krajowych i zagranicznych służb specjalnych, instytucji publicznych, a także dorobek ośrodków naukowych z zakresu prewencji terrorystycznej.

Podjęcie skutecznych działań na szczeblu międzynarodowym i krajowym nie powinno jednak ograniczać się wyłącznie do działalności służb specjalnych odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa. Dlatego CPT ABW dąży do stworzenia szerszego mechanizmu prewencji opartego o współdziałanie wszystkich podmiotów administracji publicznej oraz sektora prywatnego stawiając – w procesie kształtowania kultury bezpieczeństwa w Polsce – zawsze w centralnym miejscu obywateli.

Powołanie Centrum jest przy tym bezprecedensową inicjatywą o znaczeniu międzynarodowym, odzwierciedlającą potrzeby i strategiczne kierunki działania Polski oraz innych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Tworzenie i systematyczny rozwój Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW stanowi w tym zakresie istotny krok na rzecz instytucjonalizacji i ugruntowania współpracy krajów wchodzących w skład Inicjatywy Trójmorza.

 Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW realizuje swoje zadania, m.in. poprzez:

  • Opracowywanie programów szkoleniowych
  • Prowadzenie szkoleń z zakresu prewencji terrorystycznej
  • Tworzenie sprofilowanych rekomendacji
  • Opracowywanie materiałów i poradników
  • Organizowanie spotkań, warsztatów i seminariów krajowych
  • Prowadzenie współpracy z ekspertami krajowymi i zagranicznymi
  • Organizacje spotkań na szczeblu międzynarodowym
  • Realizację kampanii społecznych

Opcje strony

do góry