Nawigacja

Wydarzenia

Spotkanie konsultacyjne z chorwacką służbą partnerską SOA – Dubrownik

Delegacja Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW wzięła udział w konsultacjach eksperckich z SOA w Chorwacji w ramach projektu PO WER (7-9 lipca 2020 r.).

Na spotkaniach podsumowano efekty wspólnej realizacji projektu PO WER. Strona polska zaprezentowała program szkoleniowy z zakresu prewencji terrorystycznej dla funkcjonariuszy służb i urzędników administracji publicznej.

Moduły szkolenia zostały opracowane przy współpracy CPT ABW z SOA, zagranicznymi służbami specjalnymi oraz ekspertami krajowymi. Ich innowacyjny charakter polega na synergicznym przedstawieniu najważniejszych zagadnień związanych z zapobieganiem i reagowaniem na zagrożenia o charakterze terrorystycznym.

Omówiono sposób wdrożenia programu szkoleniowego w obu krajach oraz poruszono kwestie wspólnej organizacji międzynarodowej konferencji, która będzie podsumowaniem projektu. Celem konferencji będzie również wymiana najlepszych praktyk i wypracowanie rekomendacji w zakresie komunikacji strategicznej i roli mediów w zwalczaniu terroryzmu.

Podczas wizyty doszło do spotkania Zastępcy Szefa ABW z Dyrektorem Generalnym SOA.

Opcje strony

do góry