Nawigacja

Wydarzenia

Spotkanie międzynarodowe - Kuta (Indonezja)

W dniach 28 - 30 września 2020 roku na Bali (Indonezja) Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW wraz z chorwacką służbą specjalną SOA odbyło konsultacje z indonezyjskimi służbami specjalnymi oraz podmiotami porządku publicznego.

Podkreślano bezprecedensowy charakter wydarzenia, do którego doszło po raz pierwszy w historii z udziałem polskich, chorwackich oraz indonezyjskich służb i organów egzekwowania prawa na najwyższym szczeblu kierowniczym.

Strona indonezyjska zaprezentowała przeprowadzone śledztwa i usprawnienia wprowadzone do krajowego systemu bezpieczeństwa po zamachach na Bali w 2002 r., w których zginęły 202 osoby. Przedstawiono także podstawy nowej strategii antyterrorystycznej oraz związane z tym narodowe plany działania na rzecz podniesienia poziomu ochrony państwa.

Polska delegacja przedstawiła ocenę zagrożenia terrorystycznego w Polsce, krajowy system antyterrorystyczny oraz rolę CPT - wyspecjalizowanej w ABW jednostki w dziedzinie prewencji terrorystycznej.  Zaprezentowano także kampanię społeczną „4U!” na rzecz podniesienia świadomości i rekomendowanego sposobu postępowania na wypadek zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Więcej informacji o przebiegu spotkania mogą Państwo znaleźć na stronie: https://www.bnpt.go.id/bnpt-bangun-kerangka-kerja-sama-penanggulangan-terorisme-ri-polandia-kroasia

 

Spotkanie zostało współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Opcje strony

do góry