Nawigacja

Wydarzenia

Międzynarodowa konferencja OBWE poświęcona walce z terroryzmem

W dniach 20-21 kwietnia odbyła się wideokonferencja organizowana przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie pt. Reinforcing a Comprehensive Approach in Preventing and Countering Terrorism and Violent Extremism and Radicalisation that Lead to Terrorism (VERLT) in a Changing Landscape, w której uczestniczyli przedstawiciele CPT ABW.

Podczas dwudniowej konferencji przedstawiciele wysokiego szczebla oraz eksperci reprezentujący agencje państwowe, Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) i inne organizacje międzynarodowe, a także przedstawiciele sektora publicznego i prywatnego oraz środowisk akademickich omówili problematykę zwalczania terroryzmu i ekstremizmu oraz wymienili doświadczenia z implementacji dobrych praktyk w walce z radykalizacją prowadzącą do terroryzmu (VERLT), a także zbadali sposoby wzmocnienia kompleksowego podejścia do zapobiegania terroryzmowi i VERLT oraz przeciwdziałania im.

Na forum wszystkich państw członkowskich reprezentowanych na poziomie ministerialnym funkcjonariusze Centrum zaprezentowali jednostkę CPT ABW oraz kampanię społeczną 4U!.

 

Źródło: https://www.osce.org/chairmanship/484031

Opcje strony

do góry