Nawigacja

Wydarzenia

CPT ABW nawiązuje współpracę z Uniwersytetem Wrocławskim

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW nawiązało współpracę w zakresie naukowo-dydaktycznym z Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (www.cseb.uni.wroc.pl).

Współpraca będzie obejmować następujące obszary:

  • badawczy;
  • naukowy;
  • edukacyjno-szkoleniowy;
  • projektowy.

Planowane są wspólne szkolenia oraz bieżąca wymiana informacji i doświadczeń w zakresie zagrożeń związanych z terroryzmem i radykalizacją postaw.

Kooperacja może przyczynić się do bardziej skutecznego gromadzenia, analizowania i przekazywania wiedzy w istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa kwestiach – zarówno przez CPT ABW, jak i Uniwersytet Wrocławski.

Opcje strony

do góry