Nawigacja

Wydarzenia

II Seminarium eksperckie BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE

W dniu 15.02.2022 odbyło się II seminarium eksperckie zorganizowane przez Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz CPT ABW. W wydarzeniu online wzięli udział przedstawiciele instytucji struktur szkolnictwa w Polsce.

Seminarium stanowiło kontynuację realizowanego przez Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, projektu badawczo-edukacyjnego dedykowanego obszarowi szkolnictwa w Polsce. Jego głównym celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa antyterrorystycznego w placówkach oświatowych w Polsce m.in. poprzez rozpoczęcie akcji edukacyjnej i uświadamiającej.

Podczas wydarzenia prelegenci zaprezentowali m.in. działalność szkoleniową i uświadamiającą z zakresu prewencji terrorystycznej prowadzoną przez CPT ABW. Omówiono najważniejsze inicjatywy zrealizowane w ostatnim czasie przez Centrum oraz przedstawiono zakres tematyczny szkoleń stacjonarnych i e-learningowych. Wskazano, że tego rodzaju szkoleniami powinna zostać objęta kadra zarządcza instytucji struktur szkolnictwa w Polsce, a w dalszej kolejności również pracownicy naukowi, wykładowcy, nauczyciele, studenci i uczniowie.

Informacja opublikowana przez Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa UWr: https://www.cseb.uni.wroc.pl/Aktualnosci/II-SEMINARIUM-EKSPERCKIE-W-KOOPERACJI-Centrum-Studiow-i-Edukacji-na-rzecz-Bezpieczenstwa-UWr-i-Centrum-Prewencji-Terrorystycznej-ABW

Opcje strony

do góry