Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie antyterrorystyczne dla RARS

W dniu 4 kwietnia 2022 r. CPT ABW przeprowadziło szkolenie dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Powyższe jest częścią prowadzonej przez CPT akcji edukacyjnej  na rzecz podnoszenia świadomości wśród personelu krajowych instytucji rządowych, w tym odpowiedzialnych za gromadzenie niezbędnych zapasów materiałowych na wypadek sytuacji kryzysowych.

Podczas szkolenia poruszono kwestię bieżących zagrożeń ekstremistyczno-terrorystycznych dla bezpieczeństwa przestrzeni publicznej, której newralgiczną częścią jest także infrastruktura instytucji magazynujących rezerwy o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa. W tym kontekście funkcjonariusze Centrum zwrócili uwagę na wykorzystanie procedur z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej, w szczególności praktyk alarmowych oraz kryzysowych. Eksponowano znaczenie działań na rzecz budowania silniejszej kultury bezpieczeństwa i wskazywano, iż warunkiem należytej odporności obiektów rządowych na zagrożenia jest również konsekwentne upowszechnianie wiedzy wśród ich operatorów i użytkowników o naturze terroryzmu jako zjawisku globalnym.

Ważnym elementem szkolenia były również zagadnienia dotyczące roli informacji w procesie budowania polityki bezpieczeństwa organizacji w kontekście zagrożeń terrorystycznych.

Opcje strony

do góry