Nawigacja

Wydarzenia

Udział CPT ABW w inauguracji nowego czasopisma ABW

W dniu 26 kwietnia 2022 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia i Edukacji ABW odbędzie się uroczysta inauguracja pierwszego wydania nowego czasopisma Agencji pt. „Terroryzm – studia, analizy, prewencja”, które będzie wydawane w trybie semestralnym.

Czasopismo jest poświęcone interdyscyplinarnym zagadnieniom związanym z ochroną antyterrorystyczną i budowaniem odporności na zagrożenia o charakterze terrorystycznym. CPT ABW partycypowało w powstaniu inauguracyjnego wydania półrocznika, poruszającego także problematykę prewencji terrorystycznej.

Półrocznik stanowi platformę wymiany myśli naukowej i doświadczeń, integrującą świat akademicki i przedstawicieli instytucji oraz służb, które współpracują ze sobą w ramach Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych przy MSWiA, będącego centrum koordynacji systemu antyterrorystycznego RP. 

Autorami artykułów są funkcjonariusze ABW i innych służb mundurowych RP, pracownicy naukowi wyższych uczelni, instytucji naukowych oraz ośrodków naukowo-badawczych, a także specjaliści w dziedzinach związanych z ochroną bezpieczeństwa narodowego.

Drukowana wersja nowego czasopisma ABW ukaże się w kwietniu br. i będzie nieodpłatnie przekazana do organów administracji państwowej, wybranych bibliotek oraz ośrodków szkolenia instytucji państwowych i organizacji międzynarodowych, jak również wyższych uczelni, które prowadzą kształcenie na kierunkach związanych z bezpieczeństwem.

Czasopismo jest również dostępne w Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego pod adresem: https://www.ejournals.eu/Terroryzm/

Opcje strony

do góry