Nawigacja

Wydarzenia

Udział CPT ABW w ćwiczeniach z komunikacji kryzysowej w Brukseli

W dniu 4 maja funkcjonariusze Centrum uczestniczyli w organizowanych w Brukseli przez Komisję Europejską warsztatach na temat zarządzania kryzysowego po ataku terrorystycznym.

Podczas wydarzenia poruszano m.in. kwestie związane z rolą lokalnych społeczności w mitygowaniu skutków ataku (w tym zapobieganiu rozpowszechniania propagandy ekstremistycznej) oraz koordynacji przekazu informacyjnego na temat ataku w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu treści o charakterze terrorystycznym w przestrzeni on- i offline.

Dyskutowano nad najlepszymi praktykami w zakresie prowadzenia właściwych działań informacyjnych po wystąpieniu zdarzenia o charakterze terrorystycznym przez służby i instytucje państwowe, przywódców politycznych oraz podmioty medialne. Szczególną uwagę poświęcono kwestiom związanym z zachowaniem odpowiednich proporcji pomiędzy jak najszybszym i jak najbardziej rzetelnym informowaniem opinii publicznej o incydencie.

Opcje strony

do góry