Nawigacja

Wydarzenia

Udział CPT ABW w wydarzeniu PWGT

Przedstawiciele Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW oraz Centrum Antyterrorystycznego ABW uczestniczyli w obradach Policyjnej Grupy Roboczej ds. Terroryzmu (ang. Police Working Group on Terrorism - PWGT)

W dniach 9-10 maja 2022 r. w Warszawie odbyła 81. konferencja Policyjnej Grupy Roboczej ds. Terroryzmu (PWGT)

Centralne Biuro Śledcze Policji od 2001 r. reprezentuje polską Policję w pracach Policyjnej Grupy Roboczej ds. Terroryzmu (PWGT), która zrzesza przedstawicieli służb zajmujących się zwalczaniem zjawiska terroryzmu i ekstremizmu w Europie. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci europejskich komórek należących do Grupy.

Przedmiotem konferencji były bieżące kwestie związane ze zwalczaniem zagrożeń terrorystycznych oraz politycznego ekstremizmu w Europie. Podczas spotkania Centrum zaprezentowało podejmowane działania  w zakresie prewencji terrorystycznej, prowadzonych szkoleń i innych działań podejmowanych na rzecz podnoszenia poziomu świadomości antyterrorystycznej w społeczeństwie.

Opcje strony

do góry