Nawigacja

Wydarzenia

Udział CPT w konferencji w Kaliszu

W dniach: 22 – 23 listopada 2022 r. odbyła się na terenie Akademii Kaliskiej z udziałem CPT ABW Ogólnopolska Konferencja Naukowa p.n. „Prakseologia współdziałania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych”.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele krajowych ośrodków naukowych, służb mundurowych oraz podmiotów sektora prywatnego. Konferencję podzielono na trzy panele: sprawność współdziałania w bezpieczeństwie i porządku publicznym, sprawność współdziałania w zarządzaniu kryzysowym oraz teoretyczno – praktyczne aspekty współdziałania podmiotów w realizacji zadań ochronno – obronnych na rzecz bezpieczeństwa państwa. Podczas ostatniego panelu ekspert CPT ABW wygłosił prelekcję: „Rola i zadania CPT ABW w zakresie prewencji terrorystycznej

Opcje strony

do góry