Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie CPT ABW dla członków zarządu Unibail-Rodamco-Westfield

W dniu 30 listopada 2022 roku ekspertka CPT ABW przeprowadziła szkolenie z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej pod tytułem „W pierwszych sekundach i minutach zdarzenia o charakterze terrorystycznym wszyscy jesteśmy antyterrorystyami”, którego odbiorcami byli członkowie zarządu Unibail Rodamco Westfield -  jednego z największych światowych deweloperów i zarządców flagowych destynacji zakupowych, stanowiących istotną część przestrzeni publicznej.  

Wobec zagrożeń wynikających z sytuacji geopolitycznej na świecie systematyczne wzmacnianie bezpieczeństwa galerii wielkopowierzchniowych jest priorytetem, którego celem jest zachowanie ciągłości funkcjonowania przestrzeni publicznej obiektów, jakie w związku z narażeniem na zdarzenia o charakterze terrorystycznym, należą do tzw. celów miękkich,  których atrakcyjność dla działań potencjalnych zamachowców wpływa na potrzebę ciągłego udoskonalania i utrwalania procedur dot. stanu ich bezpieczeństwa. Strategiczne działanie w tym zakresie wymaga wielopłaszczyznowego podejścia, którego istotnym elementem jest odporność społeczna, będącą pochodną procesu edukacyjnego i profilaktycznego w obszarze m.in. zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

W trakcie szkolenia omawiano typologię zagrożeń oraz przedstawiono najlepsze praktyki, w tym rekomendowane postępowanie w sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Funkcjonariuszka Centrum zapoznała słuchaczy z przeprowadzaną przez CPT ABW kampanią społeczną 4U!. Omówiła kwestię prawidłowego postępowania w sytuacji zakładniczej, jak również sposób informowania dedykowanych służb o zaistniałym zagrożeniu.

Opcje strony

do góry