Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie antyterrorystyczne dla Sądu Najwyższego

W dniu 20 lutego 2023 r., ekspert Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW przeprowadził szkolenie sędziów, kadry zarządzającej oraz pracowników administracyjnych Sądu Najwyższego w Warszawie z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej.

W jego ramach omówiono w szczególności założenia kampanii społecznej 4U, obejmującej rekomendowane sposoby postępowania w przypadku zagrożenia o charakterze terrorystycznym (np. ataku uzbrojonego napastnika, użycia przez sprawców materiałów wybuchowych, substancji chemicznych lub biologicznych - zwłaszcza w tzw. niebezpiecznej przesyłce). Podkreślono również konieczność zwracania uwagi na symptomy, mogące wskazywać na ryzyko zaistnienia tego typu zdarzeń.

Podczas spotkania poruszono ponadto zagadnienia dot. bieżących zagrożeń dla obywateli RP w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Polski oraz opisano  najgłośniejsze zdarzenia o charakterze terrorystycznym w kontekście zakładanych przez organizacje ekstremistyczne celów i faktycznych skutków tego typu działań.

Opcje strony

do góry