Nawigacja

Wydarzenia

Konferencja „Bezpieczeństwo jest najważniejsze – szkolnictwo.pl”, Katowice 7 marca 2023 r.

Konferencja „Bezpieczeństwo jest najważniejsze – szkolnictwo.pl”, Katowice 7 marca 2023 r.

W dniu 7 marca bieżącego roku w Domu Kultury Młodzieży w Katowicach odbyła się konferencja poświęcona bezpieczeństwu w szkołach w kontekście zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Spotkanie było pierwszym z cyklu zaplanowanych wydarzeń związanych z podwyższaniem świadomości wśród przedstawicieli polskiej oświaty na temat zagrożeń terrorystycznych. W konferencji uczestniczyli zaproszeni przez organizatora dyrektorzy i pracownicy placówek szkolnych w Katowicach. Główną prelegentką była ekspertka CPT ABW, która przeprowadziła szkolenie z zakresu budowania polityki bezpieczeństwa informacji oraz profilaktyki antyterrorystycznej.

W trakcie spotkania przekazana została wiedza z zakresu najlepszych praktyk oraz rekomendowanych zachowań w sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym – oparta o kampanię społeczną 4U!

Szkolenie jest elementem podejmowanych przez CPT działań na rzecz budowania odporności polskich placówek oświatowych wobec zagrożeń ekstremistyczno-terrorystycznych.

Opcje strony

do góry