Nawigacja

Wydarzenia

CPT ABW i udział w 4. konferencji Sieci Doradczej Europolu w Hadze

CPT ABW uczestniczyło w 4. dorocznej konferencja Sieci Doradczej ECTC ds. terroryzmu i propagandy pn. „Konceptualizacja terroryzmu dzisiaj: rozszerzenie zagrożenia czy poszerzenie sieci?”, która odbyła się w siedzibie Europolu w Hadze w dniach 14 i 15 marzec 2023 r.

Konferencja przewidziana została na dwa dni robocze. Pierwszy dotyczył aktualnego stanu terroryzmu, w szczególności coraz bardziej zacierającej się granicy między tym, co stanowi terroryzm, (brutalny) ekstremizm i inne formy przemocy/terroryzmu, które nie są powiązane z możliwymi do zidentyfikowania strukturami organizacyjnymi lub jasno określonymi ideologiami; oraz związek między przejawami terroryzmu offline i online.

Podczas drugiego dnia tematy oscylowały wokół aspektów technologicznych, w szczególności wpływu regulacji prawnych na treści terrorystyczne w Internecie i ich moderacji; złośliwe wykorzystanie obecnych technologii, takich jak gry wideo, czy druk 3D; oraz perspektywa przyszłych trendów w technologii i ich potencjalnego wykorzystania do celów terrorystycznych i ekstremistycznych, tj. m.in. Non-Fungible Token (niezamienny token) - NFT.

Konferencja przyciągnęła każdego, kto zawodowo zajmuje się zwalczaniem terroryzmu, w tym przedstawicieli organów ścigania - praktyków, decydentów, przedstawicieli przemysłu i naukowców. Prelegentami podczas wydarzenia byli eksperci w swojej dziedzinie, reprezentującymi jako całość tętniącą życiem społeczność odpowiedzialną za szybki wzrost zasobu praktycznej wiedzy akademickiej i ekspertyz w zakresie (zwalczania) terroryzmu, które mogą pomóc podmiotom publicznym w wypełnianiu ich obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa ludności.

Opcje strony

do góry