Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie dla pracowników Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie

W dniu 17 marca 2023 r. Ekspert CPT ABW przeprowadził szkolenie dla kierowników Placówek Terenowych Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie.

Szkolenie poświęcone było omówieniu rekomendowanego sposobu zachowania tzw. procedury 4U! w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w tym ataku masowego zabójcy, czy niebezpieczeństwa wykorzystania przez sprawców ładunków wybuchowych, jak również zagadnień związanych z niebezpieczną przesyłką.  

Szkolenie jest kolejnym z serii szkoleń zainicjowanych przez CPT ABW w ramach procesu edukacji  na rzecz podnoszenia świadomości antyterrorystycznej wśród urzędników, w tym przypadku Oddziałów KRUS.

Opcje strony

do góry