Nawigacja

Aktualności

Międzynarodowa Konferencja na temat Prewencji Terrorystycznej

Uwaga! Zmiana terminu konferencji.

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW organizuje międzynarodową konferencję, pt.: „Protect by training. The importance of awareness in terrorism prevention

Celem wydarzenia jest prezentacja nowego systemu szkoleń przedstawicieli administracji publicznej, podnoszącego wiedzę i kompetencje kadr urzędniczych w dziedzinie prewencji terrorystycznej. Program został opracowany dzięki realizowanemu przez ABW od 2018 r. projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Podczas konferencji ma być także poruszona rola oraz wykorzystanie mediów, w szczególności społecznościowych w profilaktyce terrorystycznej. Weźmie w niej udział ok. 250 uczestników ze służb specjalnych, organów ds. egzekwowania prawa, ośrodków naukowych oraz instytucji rządowych z całego świata.

Konferencja miała się odbyć w terminie 9-10 września 2020 r. w Warszawie. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną oraz ograniczenia w ruchu lotniczym, które nie pozwalają na uczestnictwo części gości zagranicznych, konferencja została przełożona na 9-10 grudnia 2020 r.

 

Opcje strony

do góry