Nawigacja

Aktualności

Szefowie służb niemieckich wyrażają zaniepokojenie z powodu rosnących zagrożeń dla bezpieczeństwa RFN

Podczas wysłuchania członków Parlamentarnego Gremium Kontrolnego Bundestagu szefowie wywiadu i kontrwywiadu cywilnego (BND, BfV) oraz kontrwywiadu wojskowego (MAD) podkreślali ryzyka związane ze zwiększonym poziomem szpiegostwa oraz terroryzmu w RFN.

Wskazano, iż działalność obcych agentur wywiadowczych w Niemczech jest równie aktywna jak w czasach zimnej wojny, a bezpośrednim tego przejawem są nawet zabójstwa w stolicy Niemiec realizowane na  polityczne zlecenie obcych służb specjalnych.

W ocenie kontrwywiadu cywilnego, drugim pod względem ciężaru gatunkowego zagrożeniem w Niemczech jest prawicowy i lewicowy ekstremizm oraz skrajny islamizm. Zgodnie
z informacją przekazaną przez kontrwywiad RFN w roku 2019 liczbę prawicowych ekstremistów w Niemczech oceniano na 32 tys. osób, a liczbę środowisk skrajnej lewicy oszacowano na 33 tys. 500, z których ponad 9 tys. stanowią – najbardziej niebezpieczne w danej kategorii - osoby skłonne do aktów przemocy.

Opcje strony

do góry