Nawigacja

Aktualności

Szkolenia ONZ na temat CBRN

Biuro ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) przeprowadza szkolenia na temat zagrożeń dotyczących niebezpiecznych substancji (CBRN), które w następstwie niekontrolowanej ich proliferacji mogą być wykorzystane w zamachach terrorystycznych.

W tym celu organizowane są webinaria popularyzujące regulacje ustanowione przez  ONZ w sprawie postępowania z bronią masowego rażenia i reagowania na ekstremistyczne akty przemocy z zastosowaniem substancji CBRN. Podczas warsztatów organizowanych w trybie online w dniach 8-9 września 2020 r. były poruszane obowiązki nakładane na członków ONZ w związku z rezolucją 1540 (2004), która reguluje zalecane środki prewencyjne przed ryzykiem nabycia niebezpiecznych materiałów przez nieuprawnione podmioty niepaństwowe np. organizacje terrorystyczne.

Link: https://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/news-and-events.html

Opcje strony

do góry