Nawigacja

Aktualności

Rada Unii Europejskiej ustanawia Centrum Kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa

UE chce zwiększyć bezpieczeństwo środowiska online oraz mających krytyczne znaczenie sieci i systemów informacyjnych dzięki ustanowieniu centrum kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, które będzie łączyć inwestycje w badania naukowe, technologie i rozwój przemysłu w zakresie cyberbezpieczeństwa. Nowe centrum, które ma mieć siedzibę w Bukareszcie, będzie m.in. służyć ukierunkowywaniu środków finansowych związanych z cyberbezpieczeństwem, które pochodzą z programów „Horyzont Europa” i „Cyfrowa Europa”.

Europejskie Centrum Kompetencji Przemysłowych, Technologicznych i Badawczych w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa będzie współpracować z siecią krajowych ośrodków koordynacji wyznaczonych przez państwa członkowskie.

Będzie również łączyć najważniejszych europejskich interesariuszy, w tym przedstawicieli przemysłu, organizacje akademickie i badawcze oraz inne odpowiednie stowarzyszenia społeczeństwa obywatelskiego, tworząc społeczność kompetentną w zakresie cyberbezpieczeństwa, tak by zwiększyć i rozpowszechnić w całej UE wiedzę fachową w tym zakresie.

Centrum będzie w bliskiej współpracy z Agencją Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA).

Źródło: Rada UE. https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2021/04/20/bucharest-based-cybersecurity-competence-centre-gets-green-light-from-council/

Opcje strony

do góry