Nawigacja

Aktualności

ONZ przeciwdziała zjawisku FTF w regionie afrykańskim

ONZ kontynuuje współpracę z priorytetowymi krajami afrykańskimi w przeciwdziałaniu terroryzmowi, przyczyniając się do zapobiegania niekontrolowanej repatriacji FTF z regionów kryzysowych lub miejsc ich pochodzenia.

Powyższemu sprzyja w szczególności dostosowanie działań antyterrorystycznych wymiaru sprawiedliwości Marokko do międzynarodowych standardów. Duże znaczenie ma realizowana we współpracy z UNODC inicjatywa na rzecz budowania zdolności władz lokalnych w zakresie prowadzonych śledztw i postępowań sądowych w sprawach związanych z FTF. Wymiernym tego przejawem są jednocześnie organizowane spotkania konsultacyjne w maju i czerwcu 2021 r., podczas których międzynarodowi praktycy m.in. z Wielkiej Brytanii przeprowadzili szkolenia na temat wyzwań legislacyjnych oraz problemów proceduralnych dotyczących: identyfikacji, ścigania oraz pociągania do odpowiedzilanośc karnej FTF oraz podejścia wobec ich rodzin, w szczególności kobiet i dzieci, które powróciły z regionów kryzysowych.

 

Zobacz więcej na: https://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/latest-news/2021_unodc-supports-morocco-to-address-returning-foreign-terrorist-fighters.html

Opcje strony

do góry