Nawigacja

Aktualności

Ochrona dzieci przed radykalizacją postaw

W dniach 18-20 maja 2021 r. odbyło się VI posiedzenie plenarne Komitetu Rady Europy ds. Zwalczania Terroryzmu (CDCT).

Komitet zatwierdził dwa projekty zaleceń dotyczących:

  1. Środków ochrony dzieci przed radykalizacją postaw terrorystycznych, w tym ukierunkowanie państw członkowskich na dobór najskuteczniejszych narzędzi w celu ochrony dzieci przed radykalizacją;
  2. Wykorzystywania informacji zebranych w strefach konfliktu (battlefield evidence) jako dowodów w postępowaniach karnych związanych z przestępstwami terrorystycznymi.

Jest to kolejny kierunek wzmocnienia roli prewencji terrorystycznej w procesie zapobiegawczym radykalizacji postaw. Z uwagi na fakt, że radykalizacji ulegają coraz młodsze osoby, Komitet Rady Europy dostrzegł problem i skoncentrował posiadane siły oraz środki na prewencji tej najbardziej podatnej grupy osób.

Link: https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism/-/6th-plenary-meeting-of-the-council-of-europe-committee-on-counter-terrorism-cdct-

Opcje strony

do góry