Nawigacja

Aktualności

Unia Europejska powołuje nowego Koordynatora ds. Zwalczania Terroryzmu

W lipcu 2021r. UE mianowała Ilkka Salmi na koordynatora UE ds. zwalczania terroryzmu, którego pięcioletnia kadencja rozpoczęła się na początku października.

Motywacją do utworzenia ww. stanowiska był zamach terrorystyczny mający miejsce 11 marca 2004 r. w Madrycie. Do głównych zadań koordynatora będzie należeć m. in.:

  • koordynowanie prac dotyczących zwalczania terroryzmu prowadzonych w UE,
  • monitorowanie unijnej strategii walki z terroryzmem,
  • dbanie o aktywność UE w walce z terroryzmem.

Ponadto I. Salmi będzie informować Radę o ustalonych kierunkach strategicznych na szczeblu Unii Europejskiej. Dodatkowo będzie odbywać spotkania z przedstawicielami państw spoza UE, organizacjami międzynarodowymi oraz sektorem prywatnym, co w konsekwencji ma zminimalizować ryzyko wystąpienia ataków terrorystycznych.  

Więcej informacji można znaleźć pod linkami:

https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/fight-against-terrorism/counter-terrorism-coordinator/

https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2020/11/13/joint-statement-by-the-eu-home-affairs-ministers-on-the-recent-terrorist-attacks-in-europe/

Opcje strony

do góry