Nawigacja

Aktualności

Wielopodmiotowe współdziałanie w sprawie prewencji terrorystycznej

Możliwość wystąpienia zjawiska o charakterze terrorystycznym stanowi współcześnie jedno z poważniejszych zagrożeń w sektorze bezpieczeństwa. Działania państw członkowskich wspólnoty europejskiej w dziedzinie prewencji terrorystycznej stanowią jeden z kluczowych elementów przeciwdziałania ekstremizmowi. Inicjatywa podjęta przez Hiszpanię odzwierciedla pracę Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW.

Pod koniec września członkowie hiszpańskiego wymiaru sprawiedliwości spotkali się w ramach unijnego projektu w obszarze zapobiegania radykalizacji oraz międzynarodowej pomocy prawnej w wymiarze prawa karnego. Celem spotkania było ugruntowanie oraz pogłębienie wiedzy uczestników w związku ze zjawiskiem radykalizacji postaw, a także zapobiegania incydentom o charakterze terrorystycznym. Wśród poruszanych treści zwrócono uwagę na pogłębienie postaw radykalnych w zakładach penitencjarnych, a także możliwość wystąpienia incydentu o charakterze terrorystycznym w przestrzeni publicznej. Zagadnienia poruszane  podczas spotkania, wpisują się w dobre praktyki UE realizowane w Polsce przez Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW. Zarówno Polska jak i Hiszpania podkreśla uczestnictwo Wymiaru Sprawiedliwości oraz Służby Więziennej, celem międzyresortowej wymiany doświadczeń.

Wszystkie podejmowane działania mają na celu kształtowanie kultury bezpieczeństwa poprzez budowanie świadomości antyterrorystycznej w społeczeństwie. Inicjatywa podjęta przez Hiszpanię jest tożsama z działaniami prowadzonymi przez CPT ABW, które bazując na współpracy międzynarodowej wypracowało system dobrych praktyk.

 

Źródło: https://www.coe.int/en/web/help/-/help-radicalisation-and-terrorism-prevention-course-launched-in-barcelona    

Projekt UE: https://www.coe.int/en/web/help/help-radicalisation-prevention1

Opcje strony

do góry