Nawigacja

Aktualności

Przeciwdziałanie radykalizacji w więzieniach na Bałkanach Zachodnich

W dniach 17-18 maja 2022 r. w Budvie w Czarnogórze odbyła się konferencja pt. „W kierunku lepszych praktyk w zakresie zapobiegania radykalizacji i zwalczania brutalnego ekstremizmu w więzieniach oraz szkolenia personelu na Bałkanach Zachodnich”, w której wzięło udział ponad 50 uczestników z regionu, w tym praktyków ze służb.

Powyższe wydarzenie było realizowane w ramach „Wzmacnianie zdolności penitencjarnych w przeciwdziałaniu radykalizacji postaw w więzieniach na Bałkanach Zachodnich”, będącej częścią instrumentu horyzontalnego dla Bałkanów Zachodnich i Turcji na lata 2019–2022.

Podczas dwudniowego spotkania skupiono się na tematyce poprawy bezpieczeństwa regionalnego poprzez przeciwdziałanie radykalizacji postaw w więzieniach i zwalczania brutalnych ekstremistów oraz wspierania praktyków w rozpoznawaniu oznak radykalizacji i wyposażania funkcjonariuszy pierwszej linii w niezbędną wiedzę i narzędzia.

Zaznaczono również postępy poczynione w systemach penitencjarnych we wszystkich sześciu krajach z Bałkanów Zachodnich w kontekście stosowania zaleceń w praktyce oraz omówiono nadchodzące wyzwania m.in. w kontekście repatriacji zagranicznych bojowników terrorystycznych i ich rodzin oraz zapewniania ciągłego i trwałego szkolenia praktyków.

Konferencja w Czarnogórze potwierdziła celowość działań podejmowanych przez CPT ABW. Dzięki porozumieniu o współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego a Służbą Więzienną w zakresie przeciwdziałania radykalizacji i zagrożeniom terrorystycznym w więzieniach oraz wiedzy eksperckiej pozyskanej przez funkcjonariuszy CPT ABW od bardziej doświadczonych służb zawodowo zaangażowanych w przeciwdziałanie propagowania ideologii ekstremistycznych w ośrodkach penitencjarnych w Europie Zachodniej, Centrum z powodzeniem realizuje swoją misję w Polsce.

CPT ABW kładzie silny nacisk na wypracowanie wspólnych koncepcji ze Służbą Więzienną, przyczyniających się do uszczelnienia obecnych i opracowaniu nowych systemów, w szczególności w zakresie reagowania na proces radykalizacji wśród osadzonych, także na opracowanie sprofilowanego programu szkoleniowego, organizację warsztatów oraz szkoleń e-learningowych dedykowanych funkcjonariuszom Służby Więziennej.

 

Źródło

Opcje strony

do góry