Nawigacja

Aktualności

Budżet UE na 2023 r.

7 czerwca 2022 r. Komisja Europejska zaproponowała projekt budżetu UE na 2023 r., który jest częścią długoterminowego budżetu Unii na lata 2021 - 2027.

Projekt budżetu w wysokości 185,6 mld euro, uzupełniony szacunkową kwotą 113,9 mld euro z instrumentu NextGenerationEU ma odpowiedzieć na najważniejsze potrzeby w zakresie odbudowy państw członkowskich UE i naszych partnerów na całym świecie. Środki z budżetu będą nadal służyć  modernizacji Unii Europejskiej oraz wzmocnieniu pozycji Europy jako silnego partnera na arenie międzynarodowej.

Komisja zaproponowała przeznaczenie 689 mln euro na bezpieczeństwo (o 89 mln euro więcej niż w roku ubiegłym), z czego 310 mln euro na Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW), który będzie służył do zwalczania terroryzmu, radykalizacji postaw, przestępczości zorganizowanej oraz cyberprzestępczości.

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW zajmując się szeroko pojętą profilaktyką antyterrorystyczną, której kluczowym elementem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat możliwości zapobiegania niekorzystnym – z punktu widzenia bezpieczeństwa – zdarzeniom, również korzysta z finansowania zewnętrznego, w tym m.in. realizując projekty unijne.

Opcje strony

do góry