Nawigacja

Aktualności

Odwaga i pewność siebie młodzieży są potrzebne do skutecznej walki z przestępczością

Podczas ostatniego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ miała miejsce debata na temat zwiększenia aktywności młodzieży w temacie polityki zwalczania przestępczości. Młodzi ludzie często są postrzegani jako główni sprawcy przestępstw, podczas gdy często to oni są najbardziej bezbronni

Młodzież należy do grupy najbardziej narażonej na wiktymizację, szczególnie w zakresie przestępczości związanej z gangami, brutalnym ekstremizmem i wykorzystywaniem seksualnym, a jednocześnie nie są objęci wystarczającą ochroną – podniesiono podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Ze względu na wiek, energię i zdolność uczenia się młodzież określono jako ‘kluczowe czynniki zmian w skutecznym rozwiązywaniu wielu światowych wyzwań’. Świat staje się coraz bardziej kruchy i mniej bezpieczny niż kiedykolwiek, a inwestycja w młodych ludzi, docenienie ich głosu przyczyni się do aktywnej zmiany świata na lepsze, a co za tym idzie – uczynienie go bezpieczniejszym dla wszystkich.

Podkreślona została również istota edukacji, która ma kluczowe znaczenie dla kształtowania społeczeństwa bardziej odpornego na przestępczość. W Polsce instytucją odpowiedzialną za podnoszenie świadomości antyterrorystycznej i profilaktykę przeciwdziałającą radykalizacji jest Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW. W tym zakresie Centrum kieruje swoje sprofilowane szkolenia dla funkcjonariuszy i pracowników służb specjalnych, organów administracji publicznej, przedstawicieli placówek naukowo-badawczych, studentów oraz pracowników instytucji sektora prywatnego.

Opcje strony

do góry