Nawigacja

Aktualności

Terroryzm - studia, analizy, prewencja

Zapraszamy do współtworzenia nowego półrocznika ABW pt: „Terroryzm – studia, analizy, prewencja” (T-SAP).

T-SAP to czasopismo naukowe powołane w 2021 r. poświęcone interdyscyplinarnym zagadnieniom związanym z ochroną antyterrorystyczną, budowaniem odporności na zagrożenia o charakterze terrorystycznym w skali krajowej i międzynarodowej oraz prewencją terrorystyczną.

Półrocznik „Terroryzm – studia, analizy, prewencja” to w założeniu platforma wymiany myśli naukowej i doświadczeń, łącząca świat akademicki i przedstawicieli instytucji oraz służb, które współpracują ze sobą w ramach Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych, będącego centrum koordynacji systemu antyterrorystycznego RP. 

Osoby zainteresowane opublikowaniem artykułu naukowego na łamach T-SAP prosimy o zapoznanie się z informacjami dla autorów.

https://abw.gov.pl/wyd/terroryzm-studia-analizy-prewe/informacje-dla-autorow/1978,Informacje-dla-autorow.html

Opcje strony

do góry