Nawigacja

Aktualności

INTERPOL Global Crime Trend

INTERPOL informuje, że wiodącymi zagrożeniami na świecie są przestępstwa finansowe i cybernetyczne.

Powyższy raport został przedstawiony na 90. posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego INTERPOL-u, które odbyło się w dniach 18-21 października 2022 w New Delhi. Dokument poddaje analizie dane otrzymane od organów ścigania ze 195 krajów celem nakreślenia mapy obecnych i pojawiających się zagrożeń na całym świecie.

Wyniki badań wykazują, iż ponad 60% respondentów za wysokie lub bardzo wysokie zagrożenia uznało następujące przestępstwa: pranie pieniędzy, ataki ransomware, phishing i oszustwa internetowe. Ponadto ponad 70% ankietowanych spodziewa się, że ataki phishingowe i ransomware znacznie wzrosną w ciągu najbliższych 3-5 lat.

Przestępczość finansowa i cyberprzestępczość są ze sobą powiązane, ponieważ znaczna część oszustw finansowych odbywa się za pośrednictwem technologii cyfrowych. Narażanie na dostęp osób nieupoważnionych do służbowej poczty elektronicznej, cyberprzestępcy podszywający się pod kadrę kierowniczą, oszustwa w handlu elektronicznym czy też inwestycyjne to tylko część napotykanych w sieci zagrożeń, które nasiliły się w niemal każdym regionie. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż obecnie ataki ransomware ukierunkowane są na cele pełniące istotną rolę w życiu społecznym, w tym duże korporacje, rządy i infrastrukturę krytyczną.

Dokument pokazuje jak obszary przestępczości zbiegają się w złożony i wzajemnie wzmacniający się sposób. Zrozumienie tej złożoności jest kluczowe dla prowadzenia działań prewencyjnych – głównie podnoszących świadomość w tej kwestii na całym świecie.

Więcej informacji oraz raport: https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2022/Financial-and-cybercrimes-top-global-police-concerns-says-new-INTERPOL-report

Opcje strony

do góry