Nawigacja

Aktualności

Rada Bezpieczeństwa ONZ zwiększa zaangażowanie w walkę z cyfrowym terroryzmem

Dwudniowe posiedzenie Komitetu ds. Zwalczania Terroryzmu Rady Bezpieczeństwa ONZ w Indiach zakończyło się przyjęciem dokumentu zobowiązującego państwa członkowskie do zapobiegania i zwalczania cyfrowych form terroru.

W dniach 28 – 29 października 2022 r. w stolicy Indii obradował Komitet ds. Zwalczania Terroryzmu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Dyskusja skoncentrowała się na trzech obszarach: Internet i media społecznościowe, finansowanie globalnych sieci terrorystycznych oraz złośliwe wykorzystanie dronów. Po serii paneli w których uczestniczyli przedstawiciele państw członkowskich, sektora prywatnego oraz naukowcy, przyjęto niewiążący dokument znany jako Deklaracja z Delhi w którym omówiono główne obawy związane
z wykorzystywaniem przez terrorystów cyfrowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, nowe formy płatności internetowych i metody pozyskiwania przez nich funduszy oraz złośliwym wykorzystaniem dronów. Deklaracja zobowiązuje państwa członkowskie do opracowania wytycznych, które pomogą w przyszłości rozwiązać narastający problem.

Źródło: https://news.un.org/en/story/2022/10/1130007

Opcje strony

do góry