Nawigacja

Aktualności

Raport Sekretarza Generalnego w sprawie zagrożenia stwarzanego przez ISIL dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz zakresu działań Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz wsparcia państw członkowskich w przeciwdziałaniu zagrożeniu

Przyjmując rezolucję 2253 (2015) , Rada Bezpieczeństwa wyraziła determinację, by zaradzić zagrożeniu, jakie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa stwarza Państwo Islamskie w Iraku i Lewancie (ISIL, zwane dalej Da’esh) oraz powiązane osoby i grupy oraz zwróciła się do Sekretarza Generalnego o dostarczenie wstępnego raportu na poziomie strategicznym o zagrożeniu, a następnie jego aktualizacji co cztery miesiące. W swojej rezolucji 2610 (2021), Rada zwróciła się do Sekretarza Generalnego o dalsze przedstawianie co sześć miesięcy sprawozdań na szczeblu strategicznym, które odzwierciedlają wagę zagrożenia stwarzanego przez Da'esh dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz zakres wysiłków Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz wsparcia państw członkowskich w przeciwdziałaniu zagrożeniu.

Podsekretarz generalny ds. walki z terroryzmem i szef Biura ONZ ds. Zwalczania Terroryzmu (UNOCT) oraz pełniący obowiązki dyrektora wykonawczego Dyrekcji Wykonawczej ds. Zwalczania Terroryzmu (CTED) przedstawili informacje wskazujące, że  zagrożenie ze strony Da’esh i jego oddziałów nadal podąża trajektorią opisaną w poprzednich raportach. Najnowszy raport Sekretarza Generalnego, datowany na 1 lutego, mówi, że zagrożenie utrzymywało się na wysokim poziomie w drugiej połowie 2022 roku i wzrosło w strefach konfliktów i wokół nich. Zauważa również, że państwa członkowskie wyraziły zaniepokojenie „ciągłym celem Da’esh polegającym na rozprzestrzenianiu zagrożenia poza strefami konfliktu”, w tym poprzez próby inspirowania ataków przez jednostki lub małe grupy.

Raport Sekretarza Generalnego wskazuje, że chociaż państwa członkowskie szacują, że Da’esh ma dostęp do funduszy w wysokości od 25 do 50 milionów dolarów, kilka państw członkowskich uważa, że ​​środki te się wyczerpują. W raporcie zauważono, że niedawna utrata przywództwa Da’esh przyczyniła się do spadku jego dochodów i stwierdzono, że operacje antyterrorystyczne również wywierają presję na jego źródła dochodów.

https://iraq.un.org/index.php/en/218471-report-secretary-general-s202376

https://www.securitycouncilreport.org/whatsinblue/2023/02/counter-terrorism-briefing-on-the-secretary-generals-strategic-level-report-on-isil-daesh-4.php

Opcje strony

do góry