Nawigacja

Aktualności

Konferencja na temat komunikacji w zakresie zwalczania terroryzmu

Komitet Rady Europy ds. Zwalczania Terroryzmu (CDCT) zorganizował w siedzibie Rady Europy w dniach 31 stycznia – 1 lutego 2023 r. konferencję pt. „Zwalczanie komunikacji terrorystycznej: propaganda terrorystyczna, publiczna prowokacja, rekrutacja i radykalizacja”.

Aktorzy terrorystyczni wykorzystują platformy i technologie internetowe do rekrutacji, szkolenia, radykalizacji postaw, publicznej prowokacji, propagandy lub w celu planowania, przygotowywania i przeprowadzania ataków. Zjawisko to wciąż ewoluuje wraz z pojawianiem się nowych platform i usług, umożliwiając terrorystom znajdowanie nowych i innowacyjnych sposobów wykorzystywania możliwości, jakie zapewniają te technologie. Tego typu platformy i podmioty często dążą do wzmocnienia ideologii i nastrojów, które normalizują poglądy brutalnych ekstremistów i mogą inspirować lub zachęcać innych do przeprowadzania ataków terrorystycznych.

Konferencja koncentrowała się na sposobach monitorowania i przeciwdziałania działalności grup terrorystycznych online i offline, w szczególności na wysiłkach grup terrorystycznych na rzecz rekrutacji i zdobywania poparcia wśród docelowych odbiorców, a także na zapewnianiu środków i know-how do przeprowadzania ataków terrorystycznych.

https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism/-/digital-conference-on-countering-terrorist-communications-terrorist-propaganda-public-provocation-recruitment-and-radicalisation-

Opcje strony

do góry