Nawigacja

Aktualności

Rada Europy przyjmuje nową strategię antyterrorystyczną na lata 2023-2027

Odpowiadając na zmieniający się charakter zagrożeń terrorystycznych w Europie, Rada Europy przyjęła w dniu 08.02.2023 r. nową strategię antyterrorystyczną na lata 2023-2027.

Strategia ukierunkowana jest na wzmocnienie wysiłków w zakresie zwalczania terroryzmu w Europie i poza nią poprzez zajęcie się nie tylko przejawami terroryzmu, ale także jego pierwotnymi przyczynami i czynnikami napędzającymi szczególnie w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej.

Szczegółowe cele zakładają zajęcie się:

  • rosnącym zagrożeniem ze strony brutalnego ekstremizmu w Europie,
  • gwałtownym wzrostem nadużyć nowych technologii w zakresie przesyłania treści propagandowych, rekrutacji i szkoleń online do ugrupowań terrorystycznych,
  • wzajemnym oddziaływaniem aktów terroryzmu na naruszanie zasad konfliktów zbrojnych w kontekście zbrodni wojennych.

Przyjęta strategia stanowi kontynuację szeregu działań podjętych w ramach  strategii zwalczania terroryzmu na lata 2018–2022Przewiduje on kompleksowe podejście składające się z 24 działań ukierunkowanych na wzmocnienie zdolności prewencyjnych, represyjnych i ochronnych organów krajowych poprzez opracowanie zestawu wiążących i niewiążących norm prawnych, raportów analitycznych i narzędzi modelowych. Oczekiwane wyniki obejmują opracowanie narzędzi dotyczących czynników napędzających brutalny ekstremizm prowadzący do terroryzmu oraz wypracowanie zaleceń dotyczących zwalczania terroryzmu i radykalizacji postaw w Internecie. Strategia przewiduje również ustalenie wytycznych w takich sprawach, jak (re)integracja kobiet i dzieci powracających ze stref konfliktu oraz innych osób dotkniętych terroryzmem.

https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism/-/council-of-europe-adopts-new-counter-terrorism-strategy-for-2023-2027

Opcje strony

do góry