Nawigacja

Wydarzenia

Spotkanie konsultacyjne z chorwacką służbą partnerską SOA – Kraków

W dniach 27 – 30 sierpnia 2018 roku w Krakowie, Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW zorganizowało spotkanie konsultacyjne z chorwacką służbą SOA, podczas którego omówiono rekomendacje i wnioski po pierwszym szkoleniu organizowanym przez Centrum dla przedstawicieli administracji państwowej.

Wspólnie wskazano na potrzebę realizacji szkoleń dla pracowników urzędów wojewódzkich i pracowników szczebla kierowniczego ośrodków recepcyjnych, w tym również treningów z zakresu technik behawioralnych i komunikacji. Chorwacka służba specjalna SOA, wzorem działań realizowanych przez CPT ABW, w IV kwartale 2018 roku przeprowadziła podobne spotkania szkoleniowe dla przedstawicieli chorwackiej administracji państwowej, które zostały sfinansowane z projektu ABW.

Ponadto przedstawiciele SOA wraz z funkcjonariuszami CPT ABW wzięli udział w spotkaniu z Centrum Eksperckim Kontrwywiadu NATO.

 

Spotkanie zostało współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Opcje strony

Powiązane informacje

do góry