Nawigacja

Wydarzenia

Spotkanie międzynarodowe – Helsinki (Finlandia)

W dniach 6 – 8 listopada 2018 roku w Helsinkach (Finlandia), Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW wraz z chorwacką służbą specjalną SOA zorganizowało konsultację z fińskimi podmiotami: służbą specjalną SUPO, Centralą Administracji Policji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych oraz Narodowym Biurem Śledczym.

W trakcie spotkania omówiono rolę w/w służb i instytucji w kontekście prewencji i zwalczania terroryzmu, dokonano charakterystyki działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania procesowi radykalizacji postaw, wskazując na wyzwania i problemy związane z napływem dużej ilości imigrantów. Podsumowaniem spotkania było przyjęcie rekomendacji w zakresie funkcjonowania systemu prewencji terrorystycznej na terytorium UE, w tym w szczególności na terenie RP i Finlandii. 

 

Spotkanie zostało współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Opcje strony

Powiązane informacje

do góry