Nawigacja

Wydarzenia

Spotkanie międzynarodowe – Paryż (Francja)

  • Spotkanie międzynarodowe – Paryż (Francja)
    Spotkanie międzynarodowe – Paryż (Francja)

W dniach 24 – 26 października 2018 roku w Paryżu, Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW wraz z chorwacką służbą specjalną SOA zorganizowało spotkanie konsultacyjne z francuską służbą specjalną DGSI (Dyrekcja Generalna Bezpieczeństwa Wewnętrznego) oraz UCLAT (Jednostka Koordynacyjna ds. Zwalczania Terroryzmu).

W trakcie spotkania omówiono rolę w/w służb i instytucji w procedurach imigracyjnych, dokonano charakterystyki działań podejmowanych  w zakresie przeciwdziałania procesowi radykalizacji postaw, wskazując na wyzwania i problemy związane z napływem dużej ilości imigrantów. Podsumowaniem spotkania było przyjęcie rekomendacji w zakresie funkcjonowania systemu prewencji terrorystycznej na terytorium UE, w tym w szczególności na terenie RP i Francji.  

 

Spotkanie zostało współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Opcje strony

Powiązane informacje

do góry