Nawigacja

Wydarzenia

II Spotkanie krajowe – Warszawa

 • Omówienie terroryzmu - charakterystyka zjawiska, identyfikowane zagrożenia, zasady postępowania podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym
  Omówienie terroryzmu - charakterystyka zjawiska, identyfikowane zagrożenia, zasady postępowania podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym
 • Prezentacja różnic kulturowo-obyczajowych cudzoziemców pochodzących z krajów muzułmańskich
  Prezentacja różnic kulturowo-obyczajowych cudzoziemców pochodzących z krajów muzułmańskich
 • Prezentacja różnic kulturowo-obyczajowych cudzoziemców pochodzących z krajów muzułmańskich
  Prezentacja różnic kulturowo-obyczajowych cudzoziemców pochodzących z krajów muzułmańskich
 • Symulacja sytuacji konfliktowej na linii urzędnik – cudzoziemiec
  Symulacja sytuacji konfliktowej na linii urzędnik – cudzoziemiec

W dniach 22 – 23 października 2018 roku Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW zorganizowało drugie, dwudniowe konsultacyjne spotkanie krajowe w formule warsztatów z przedstawicielami administracji publicznej.

Spotkanie poświęcone było podnoszeniu świadomości antyterrorystycznej poprzez charakterystykę potencjalnych zagrożeń terrorystycznych na terytorium RP, omówienie różnic kulturowo-obyczajowych w świecie muzułmańskim oraz sposobów i metod rozwiązywania sytuacji trudnych, konfliktowych w kontaktach z imigrantami.

Pierwszego dnia szkolenia omówiono:

 • charakterystykę terroryzmu, identyfikowane, potencjalne zagrożenia o charakterze terrorystycznym, zasady postępowania podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym w aspekcie praktycznym;
 • różnice kulturowo-obyczajowe w świecie muzułmańskim;
 • problemy występujące pomiędzy podmiotami administracji publicznej zaangażowanymi w sprawy cudzoziemców w kontekście omawianych różnic kulturowo-obyczajowych w świecie muzułmańskim;

Drugiego dnia spotkania zaprezentowano:

 • sposoby i metody rozwiązywania sytuacji trudnych, konfliktowych w kontaktach z imigrantami;
 • przykłady zdarzeń oraz incydentów (uprzednio zgłoszonych przez przedstawicieli administracji państwowej) mogących stanowić zagrożenie o charakterze terrorystycznym, panel zakończony dyskusją i omówieniem aspektów psychologicznych.

Zaproszeni goście:

 • przedstawiciele MSWiA - Departament Analiz i Polityki Migracyjnej, Wydział ds. Terroryzmu Przestępczości Zorganizowanej i Organizacji Służb Ochrony Państwa;
 • przedstawiciele Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców;
 • przedstawiciele Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • przedstawiciele Urzędu ds. Cudzoziemców w Warszawie.

Spotkanie zostało współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Opcje strony

Powiązane informacje

do góry