Nawigacja

Wydarzenia

Spotkanie międzynarodowe - Zagrzeb (Chorwacja)

W dniach 3 -4 grudnia 2018 r. w siedzibie SOA w Zagrzebiu odbyło się spotkanie przedstawicieli Centrum Prewencji Terrorystycznej oraz SOA.  Miało ono charakter – kolejnych po wspólnym posiedzeniu w Krakowie w sierpniu br. – dwustronnych konsultacji eksperckich, podczas których zostały podsumowane efekty działań podjętych od sierpnia br. przez chorwackich i polskich partnerów w ramach – współfinansowanego przez UE – projektu PO WER, którego celem jest podwyższenie kwalifikacji oraz kompetencji podmiotów administracji rządowej, w tym służb specjalnych, w obszarze bezpieczeństwa państwa.

 

Spotkanie zostało współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Opcje strony

Powiązane informacje

do góry