Nawigacja

Wydarzenia

IV Spotkanie krajowe - Warszawa

 • III Spotkanie krajowe - Warszawa
 • III Spotkanie krajowe - Warszawa
 • III Spotkanie krajowe - Warszawa

W dniach 6-7 grudnia 2018 r. Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW zorganizowało czwarte, dwudniowe spotkanie krajowe z przedstawicielami administracji publicznej.

Spotkanie poświęcone było podnoszeniu świadomości antyterrorystycznej wśród pracowników administracji publicznej. Omówiono również kwestię bezpieczeństwa w obiektach administracji publicznej, a także przedstawiono różnice cywilizacyjno-kulturowe w świecie muzułmańskim.

Pierwszego dnia spotkania omówiono:

 • charakterystykę terroryzmu, identyfikowanie zagrożenia, zasady postępowania podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym w aspekcie praktycznym;
 • różnice cywilizacyjno-kulturowe w świecie muzułmańskim.

Drugiego dnia spotkania przedstawiono:

 • dylematy i wyzwania w zapewnieniu bezpieczeństwa - w tym antyterrorystycznego - w obiektach administracji publicznej, na przykładzie urzędów wojewódzkich;
 • etapy zarządzania kryzysowego w obliczu współczesnych zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa obiektów administracji publicznej;
 • zadania administracji rządowej w projektowaniu bezpieczeństwa obiektów kluczowych dla bezpieczeństwa państwa na poziomie województwa.

Zaproszeni goście:

 • przedstawiciele Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • przedstawiciel Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • przedstawiciel Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • przedstawiciele Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • przedstawiciel Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • przedstawiciel Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • przedstawiciel Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców;
 • przedstawiciele Służby Więziennej.

Spotkanie zostało współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Opcje strony

Powiązane informacje

do góry