Nawigacja

Wydarzenia

V Spotkanie krajowe - Warszawa

 • IV SPOTKANIE KRAJOWE - WARSZAWA
 • IV SPOTKANIE KRAJOWE - WARSZAWA

W dniach 9-10 stycznia 2019 r. Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW zorganizowało piąte, dwudniowe spotkanie krajowe z przedstawicielami administracji publicznej.

W wyżej wymienionym wydarzeniu udział wzięli zaproszeni goście z 9 urzędów wojewódzkich. Spotkanie poświęcone było podnoszeniu świadomości antyterrorystycznej wśród pracowników administracji publicznej, omówiono kwestię bezpieczeństwa w obiektach administracji publicznej, a także przedstawiono różnice cywilizacyjno-kulturowe w świecie muzułmańskim.

Pierwszego dnia spotkania omówiono:

 • charakterystykę terroryzmu, identyfikowanie zagrożenia, zasady postępowania podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym w aspekcie praktycznym;
 • wyzwania w zapewnieniu bezpieczeństwa - w tym antyterrorystycznego - w obiektach administracji publicznej, na przykładzie urzędów wojewódzkich.

Drugiego dnia spotkania przedstawiono:

 • etapy zarządzania kryzysowego w obliczu współczesnych zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa obiektów administracji publicznej;
 • różnice cywilizacyjno-kulturowe w świecie muzułmańskim.

Zaproszeni goście:

 • przedstawiciel Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • przedstawiciele Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • przedstawiciel Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • przedstawiciel Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • przedstawiciele Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • przedstawiciel Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • przedstawiciel Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Spotkanie zostało współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 

Opcje strony

Powiązane informacje

do góry