Nawigacja

Wydarzenia

VI Spotkanie krajowe - Warszawa

 • Spotkanie
 • Spotkanie

29-30 stycznia 2019 r. Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW zorganizowało 6., dwudniowe spotkanie krajowe z przedstawicielami administracji publicznej.

W wyżej wymienionym wydarzeniu udział wzięli zaproszeni goście z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 5 urzędów wojewódzkich, Służby Więziennej i Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Celem spotkania było przedyskutowaniu kwestii dotyczących skażenia jako formy ataku terrorystycznego oraz niebezpieczeństw związanych z przesyłkami, które mogą stanowić zagrożenie terrorystyczne w obiektach administracji publicznej.

Pierwszego dnia spotkania omówiono:

 • zagrożenia związane z CBRNe w kontekście ustawy antyterrorystycznej;
 • misje i zadania Jednostki Ratownictwa Chemicznego Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Warszawie jako przykład odpowiedzi na wyzwania wynikające z zagrożeń związanych z CBRNe.

Drugiego dnia spotkania przedstawiono:

 • zagrożenia związane z niebezpiecznymi przesyłkami wynikające z recepcji przesyłek;
 • zasady postępowania z przesyłką potencjalnie niebezpieczna;
 • typy substancji niebezpiecznych oraz ich działanie.

Zaproszeni goście:

 • przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • przedstawiciel Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • przedstawiciele Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • przedstawiciele Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców;
 • przedstawiciele Służby Więziennej.

Spotkanie zostało współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Opcje strony

Powiązane informacje

do góry