Nawigacja

Wydarzenia

Spotkanie ze Służbą Więzienną - Popowo

  • Spotkanie ze Służbą Więzienną - Popowo
  • Spotkanie ze Służbą Więzienną - Popowo
  • Spotkanie ze Służbą Więzienną - Popowo

28 lutego 2019 roku funkcjonariusze CPT ABW podczas odprawy rocznej kierownictwa Służby Więziennej przeprowadzili wykład nt. procesu radykalizacji osób pozbawionych wolności w polskich placówkach penitencjarnych.

W jego trakcie przedstawiciele CPT ABW przedstawili misję i cele realizowane przez Centrum, dokonali charakterystyki zjawiska radykalizacji postaw na przykładzie doświadczeń zarówno Polski jak i innych państw UE. Dodatkowo omówiono również kwestie ewentualnych zagrożeń o charakterze terrorystycznym dla obywateli RP, identyfikowane przez ABW, zarówno w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i zewnętrznego kraju.

Pozytywny odbiór spotkania pozwolił na zaplanowanie kolejnych szkoleń dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Opcje strony

do góry